Årsplan for barnehageåret 2017/18

Årsplanen gir en oversikt over barnehagens pedagogiske arbeid, våre satsningsområder, vårt verdisyn og våre aktiviteter i løpet av barnehageåret. Årsplanen er daglig leders styringsredskap og personalets arbeidsredskap og den er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg. Planen tar utgangspunkt i barnehagens egenart og rammebetingelser.