Virksomhetsplan 2012-17

Virksomhetsplanen er ett av barnehagens styringsdokumenter. Vår virksomhetsplan sier noe om de rammer og forutsetninger vi har for drift av virksomheten. Den er laget for perioden 2012-2017.