Fagdager 2018/19

Barnehagen har fem fagdager i året. Disse dagene er barnehagen stengt.

Høst 2018

  • Mandag 20.08.18
  • Fredag 12.10.18
  • Mandag 19.11.18

 

Vår 2019

  • Onsdag 02.01.19
  • Fredag 31.05.19