Fagdager 2019/20

Barnehagen har fem fagdager i året. Disse dagene holder barnehagen stengt. Fagdagene er:

Torsdag 26.09.19

Fredag 27.09.19

Mandag 18.11.19

Torsdag 02.01.20

Fredag 22. 05.20