Fagdager barnehageåret 2017/18

Følgende dager skal benyttes til planleggings- og vurderingsarbeid samt faglig påfyll for barnehagens personale (barnehagen er stengt for barna disse dagene): 05-06. oktober 20. november 2. januar 11. mai