Ansatte

Utsikten

Maria Holst

Stilling: Daglig leder
917 10 184
utsikten.barnehage@hotmail.com

Maria er utdannet førskolelærer med videreutdanning innen blant annet ledelse og bedriftsutvikling. Hun har jobbet 20 år i barnehage hvorav 17 år som daglig leder. Maria er særlig opptatt av relasjoner og tilknytningsomsorg. Hun ble ansatt i Utsikten barnehage i 2015.

Hege Hansen

Stilling: Pedagogisk leder
957 50 472
hansen.hege@gmail.com

Hege er utdannet førskolelærer og har jobbet som pedagogisk leder i barnehage siden 2005.

Rune Johansen

Stilling: Vikar

Rune har jobbet som barnehageassistent siden 2004. Han har jobbet t i Utsikten barnehage siden 2015. Rune er en dyktig tegner og tar gjerne med seg barna inn i tegningens fantasiverden.

Dag Øygård Andreassen

Stilling: Barnehagelærer
977 97 267
dagandreassen92@gmail.com

Dag var ferdig utdannet barnehagelærer væren 2017 og begynte å jobbe i Utsikten høsten 2017. Dag er veldig glad i friluftsliv og turer.

Andre ansatte