Ansatte

Utsikten

Maria Holst

Stilling: Daglig leder

Maria er utdannet førskolelærer med videreutdanning innen blant annet ledelse og bedriftsutvikling. Hun har jobbet 20 år i barnehage hvorav 17 år som daglig leder. Maria er særlig opptatt av relasjoner og tilknytningsomsorg og hvordan dette ligger til grunn for barns utvikling, læring og trivsel. Hun ble ansatt i Utsikten barnehage i 2015.

Rune Johansen

Stilling: Assistent

Rune har jobbet som barnehageassistent siden 2002. Han har jobbet t i Utsikten barnehage siden 2015. Rune er en dyktig tegner og tar gjerne med seg barna inn i tegningens fantasiverden.

Marisol Larsen

Stilling: Assistent

Marisol begynte å jobbe som vikar i Utsikten barnehage sommeren 2016 og hadde da jobbet i barnehage i ett år. Hun har nå 100% assistentstilling hos oss.

Hege Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

Hege er utdannet førskolelærer og har jobbet som pedagogisk leder i barnehage siden 2005.

Anita Egge

Stilling: Barnehagelærer

Anita er utdannet barnevernspedagog med tilleggsutdanning i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk. Hun har 10 års erfaring fra barnehage. Anita er særlig opptatt av at barn skal føle seg trygge i barnehagen og at dette er grunnlaget for barns lek og læring. Anita startet som barnehagelærer hos oss høsten 2018.